Mateřská škola při Nemocnici u Sv. Jiří

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PŘI NEMOCNICI U SV. JIŘÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2024– 2025

Mateřská škola při Nemocnici u Sv. Jiří oznamuje, že

ZÁPIS

DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PŘI NEMOCNICI u SV. JIŘÍ
NA ŠKOLNÍ ROK 2024– 2025

se koná dne 14. května 2024 od 14:00 do 16:00 hodin v budově Mateřské školy při Nemocnici u Sv. Jiří

Přihlášku dítěte k zápisu do mateřské školy a evidenční list dítěte si rodiče vyzvednou v pracovní dny v době od 6:30 do 15:00 hodin v MŠ

Rodiče se dostaví k zápisu s dítětem, donesou s sebou vyplněnou přihlášku dítěte, vyplněný evidenční list potvrzený lékařem, rodný list dítěte a předloží občanský průkaz.
Přednostně jsou přijímány děti s respiračním onemocněním.

kids, childhood, baby-783520.jpg